tisdag 8 november 2011

Internetguider för digital delaktighet

Vårt samhälle utgår alltmer från digitala tjänster och digital informationshantering. Det innebär att digital delaktighet blir en demokratisk nödvändighet.

Vi behöver veta vad vi kan göra på nätet och hur vi gör det. Vi behöver fundera, resonera och diskutera om betydelser, innebörder och konsekvenser av detta. Alltså prata om vad som sker i den digitala sfären. Därför att den digitala sfären hänger ihop med den analoga. 

Digital delaktighet handlar därför också om att fördjupa vår förståelse för nätet och utveckla vårt kritiska tänkande. Ett sätt kan vara att dra nytta av de internetguider som .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har skapat. Det är gratis guider som är informativa, tydliga och diskuterande. Och de finns i olika format; tryckta, pdf och direkt på webben.

Exempelvis finns det flera guider om unga och internet som passar bra för föräldrar och andra vuxna som på ett eller annat sätt har kontakt med barn och ungdomar. Här finns också guider som handlar om yttrandefrihet, e-post, upphovsrätt och omvärldsbevakning. Själv är jag i färd med att läsa en som berör det sistnämnda och som heter Flöden, kvitter och statusuppdateringar - en guide om omvärldsbevakning på nätet. I den finns tips och förklaringar som utgår från RSS-flöden, Facebook och Twitter. Det är välstrukturerad och intressant läsning om hur du tar kommandot över informationsflödet - istället för tvärtom.

/Victoria

PS: Här på Kulturhuset Ängeln erbjuder vi varje måndagseftermiddag hela november dator- och internethandledning. Ikväll (tisdag 8 november) håller Linda en inspirationsföreläsning om digital delaktighet för icke digitalt delaktiga. Samtidigt håller Joacim Jardenberg en föreläsning om digital delaktighet för digitalt delaktiga. Kom och delta! Och ta med en vän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar