fredag 21 november 2014

Frimärken


Bland våra nyinkomna titlar märks Facit special 2015. Facit är en regelbundet återkommande bok som tar upp de frimärken som ges ut i de nordiska länderna som i det här fallet är 9 eftersom Grönland, Färöarna Åland och Danska jungfruöarna alla ger ut egna frimärken. Även om intresset för frimärkssamlande gått ner så är det fortfarande en hyfsat stor hobby. Vill man leta sig utanför Norden finns Michel-katalogerna för olika världsdelar. även dessa kommer ut mycket regelbundet.

Om man nu vill börja med filateli så finns bl.a Första frimärksboken (1992) av Knut Norborg, vilken först och främst riktar sig till barn och unga och Allemans bok om frimärken (1983) av Jan Gabrielsson, som riktar sig till en vuxen publik. Dessa har några år på nacken men håller ännu.  Det ges inte ut jättemycket litteratur i ämnet längre, vilket är synd för det är en trevlig och allmänbildande hobby. En bra filatelistisk tidskrift finns dock som tar upp både nytt och gammalt. Filatelisten kommer med ca 7 nummer per år och sparas hos oss i något år. I sammanhanget bör också nämnas frimärkets dag som uppmärksammas på biblioteket en gång varje höst.

/Krister

fredag 7 november 2014

Ny bok i klimatfrågan


Det kommer några om året- böckerna som handlar om klimatet . En nyutkommen, bra bok i ämnet är Den brännande frågan (TheBurning question) av Mike Berners-Lee och Duncan Clark.
Vad är då den brännande frågan. Jo, den formuleras så här: Att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet?

Här får vi ta del av olika kurvor. Dessa visar t.ex. på hur utsläppen ökar, ekonomins energiintesitet, reserver av koldioxid i olika länder m.m.  Vi får ta del av förnekelsen hos beslutsfattare och diverse hinder för att minska utsläppen i den utsträckning som är nödvändig. Slutligen presenterar författarna sin egen lösning. Böcker av den här typen har vi fått ett fleratl av sista åren, men det här är en av de mest träffsäkra böckerna. Bägge författarna är forkare, verksamma i Storbritannien. Duncan Clark är även rådgivare på The Guardians miljöredaktion

/Krister