onsdag 28 september 2011

Varför bibliotek?

Om någon inleder en mening med därför så har ofta frågan varit ställd med ett inledande "varför". Så, varför bibliotek?


På webbsidan därförbibliotek.nu är tanken att vi ska berätta vad bibliotek betyder för just oss. Det är Svensk biblioteksförening som är i färd med att samla in våra upplevelser om bibliotek. Därför att bibliotekets betydelse inte enbart kan (eller bör) speglas i mätbara siffror som antal utlånade böcker eller antal besök.

/Victoria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar