måndag 5 september 2011

Räddare i faran

För många av oss är Raoul Wallenberg en välkänd profil när vi tänker på de modiga människor som räddade livet på judar undan Förintelsen.

Valdemar Langlet var också en de som vågade göra en insats under Andra Världskriget. Han föddes i december 1872 och avled i oktober 1960. Han var Svenska Röda Korsets delegat i Ungern, beskrivs som en kunnig, orädd och handlingskraftig person med stor medmänsklighet.

I biografin Valdemar Langlet Räddare i faran skriven av Björn Runberg får vi ta del av Langlets arbete som han och flera frivilliga gjorde i Ungern 1944. Ett av "verktygen" som användes för att hjälpa människor i nöd var de sk skyddsbreven, utfärdade i SRK:s namn, som delades ut till personer för att öka deras möjligheter att om möjligt undgå misshandel, arresteringar och deporteringar.
(I den här biografin gör författtaren noga skillnad mellan Langlets skyddsbrev och Wallenbergs skyddspass)
Många var de som räddades undan ohyggligheterna.

Efter att ha tillbringat drygt 14 år i Ungern så lämnade Valdemar Langlet landet tillsammans med sin fru för att några månader senare anlända till Sverige. De bosatte sig i ett torp utanför Katrineholm.

En intressant och detaljerad bok som gör att man får ytterligare en bild av det som utspelades under kriget. Vill du veta mer kan du också kolla in länken http://www.levandehistoria.se/.

//Anette

HUR MODIG ÄR DU? Testa dig själv på temabloggen och tipsa dina vänner på Facebook!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar