tisdag 10 maj 2011

Intervju med Julia Fries


Julia Fries kommer att hålla i panelsamtalet ”Våld i nära relationer” på Kulturhuset Ängeln. Julia är dramapedagog med erfarenhet av kvinnojoursarbete, samt medförfattare till boken ”Hur går hon? Att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser”, som är en uppföljning av boken "Varför går hon?".

Hej Julia! Hur blev du engagerad i kvinnojoursarbetet?

”Jag var 20 år, flyttade till en ny stad, kände ingen och behövde något att göra där man träffade folk. Då valde jag att gå med i tjejjouren. Så småningom hamnade jag i kvinnojourens styrelse och började engagera mig även där. Kvinno- och tjejjouren var en plats med högt i tak och mycket värme. Både de hjälpsökande och vi som var aktiva kunde växa där.”

Hur använder du dramapedagogik i ditt arbete med frågor som rör heder och våld?

”Jag har arbetat med drama med grupper av misshandlade och våldtagna kvinnor. Då gör vi övningar och gestaltningar för att försonas med det som varit och komma vidare med sitt liv. En viktig del är också att deltagarna får mötas, dela erfarenheter och stärka varandra i gruppen. Att leva utsatt för våld påverkar alla delar av en person, då är det fantastiskt att arbeta med drama eftersom det involverar både kropp, tanke och känsla. Mötet med varandra sker snabbare och djupare än när man bara pratar.”

”Kring heder har jag arbetat med ungdomar och forumteater. Då har det handlat mer om förebyggande arbete genom information, samtal och diskussioner.
Jag har också haft kvinnogrupper med invandrarkvinnor där jag arbetat allmänt stärkande med drama och psykodrama för att dela erfarenheter. Att gestalta blir också ett sätt att förstå varandra när språket inte räcker till.”

Berätta om mer om boken: Vad handlar den om?

”Det är en metodbok som beskriver hur man kan arbeta med kreativa metoder utifrån Carin Holmberg och Viveka Enanders forskning som presenteras i "Varför går hon?". Den är på sätt och vis också en fortsättning på "Varför går hon?" då Carin och Viveka skriver i sina kapitel om vad de har forskat vidare på sedan de skrev "Varför går hon?". Hanna Olsson skriver om lyssnande och hur de som arbetar med att möta våldsutsatta påverkas. Sedan är vi tre praktiker som använt "Varför går hon?" i vårt praktiska arbete med bild (Susanne Eriksson), samtal (Suzann Larsdotter) och drama (jag) och vi skriver om detta.”

”Boken blev till därför att Carin och Viveka tyckte det var fantastiskt att deras teoretiska forskning omsattes i praktik och att det borde spridas. Sedan såg vi ett behov och intresse av praktisk vägledning för jourer och andra som vill komma igång med gruppverksamhet.”

Vem bör läsa boken?

”Boken kommer ut på Studentlitteratur i augusti och vänder sig till alla som arbetar med eller utbildar sig inom människovårdande yrken.”

Panelsamtal ”Våld i nära relationer äger rum på Kulturhuset Ängeln onsdag den 11/5 klockan 18. I panelen sitter representanter från samhällets olika skyddsnät. Moderator: Julia Fries

/Jenny

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar