måndag 23 maj 2011


I Katrineholms kommun och på Kulturhuset Ängeln är vi med i den nationella kampanjen Digidel 2013. Kampanjen har det ambitiösa målet att 500 000 datorovana personer ska vara online 2013. Ett stort antal organisationer inom många olika fält är med i kampanjen på olika sätt.

Vårens arbete i Katrineholm inleddes med två kampanjveckor i mars då sammanlagt sju drop-in-tillfällen erbjöds. Under dessa veckor bemannades tre datorer med bibliotekspersonal.

Fortsättningen på dessa veckor blev fler tillfällen med samma upplägg under sex veckor. Detta är ett led i det kommunala samarbete för digital delaktighet som finns i Katrineholms kommun och de tre handledningsdatorerna har bemannats med personal från biblioteket, Viadidakt, kommunledningsförvaltningen, informationskontoret, personalkontoret samt IT-kontoret.

Frågorna som har förekommit har varit allt från det mest grundläggande till mer avancerat. En del har haft med sig sina egna datorer och andra har använt de datorer som funnits på plats.

Förutom de handledningar som vi har haft på kulturhuset så har vi också handlett på pensionärernas hus. Vid tre tillfällen har två bibliotekarier tagit med sig laptops och handlett medlemmar i fem olika pensionärsföreningar med en uppsjö olika frågor och funderingar.

På Digidel 2013s webbplats har Katrineholms kommun en partnersida och vi lägger även kontinuerligt upp våra olika insatser inom projektet här. Om du är mer intresserad av arbetsgruppens arbete och vill komma med tips och synpunkter kan du göra det via bibliotekschef Lars Nelldes blogg där arbetsgruppens minnesanteckningar kontinuerligt läggs upp.

I höst fortsätter vi med projektet på flera olika sätt. Bland annat kan du komma och träffa oss på Katrineholmsveckan i augusti! Till dess kan jag rekommendera kursen Delning som är en webbbaserad kurs i sociala medier. Du går kursen på internet och kan få handledning hos oss på biblioteket om du kör fast.


/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar