fredag 6 maj 2011

Hedersvåld - en fråga för dom andra?


På lördag öppnar utställning Hedersvåld – en fråga för dom andra?” i Katrineholms konsthall. Det är en utställning gjord av Diskrimineringsbyrån Uppsala, i samarbete med fem olika konstnärer, bland annat fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Utställningen bygger på sju definierade kännetecken för kulturer där hedersrelaterat våld förekommer:

1. Samhället upprätthåller de patriarkala maktstrukturerna
2. Kvinnor har lägre status än män och tillskrivs lägre trovärdighet
3. Föräldrarna ska godkänna valet av partner
4. Släkten fryser ut den som inte följer hederskodex
5. Omgivningen hjälper till att bevaka och kontrollera kvinnliga familjemedlemmar
6. Familjens heder är kopplat till de kvinnliga familjemedIemmarnas sexualitet
7. Föräldrarna kontrollerar vad barnen har på sig

Utställningen kan sägas vara uppdelad i tre stadier. Det första börjar med frågan om etnicitet och kulturens betydelse för våldet. Efter det kommer definitionen av hedersrelaterat våld och i sista stadiet konfronters man med både sina egna fördomar och samhällets dubbelhet i dessa frågor.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Förutom installationer och fotografier innehåller utställningen även två pekdatorer. Den ena datorn innehåller olika citat och besökaren ska försöka att placera om de kommer från islam, judendom, kristendom och gamla svenska landskapslagar och ordböcker. I den andra datorn kan besökaren se hur media skriver om våld i hemmet. Man får försöka skilja på sanna eller påhittade artiklar, se hur information presenteras om den anses hedersrelaterad och ta ställning till olika påståenden.

Tanken med utställning är att nyansera och problematisera diskussionen som finns kring hedersrelaterat våld. Men också att jag som besökare ska fundera över min egen inställning till kopplingen mellan våld, etnicitet, kultur och religion.

Utställningen öppnas med en vernissage kl 12 på lördag.

/Marie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar