fredag 9 maj 2014

Maj i magasinet 9Denna bok beskriver hur unga människor tog del av ungdomskulturen i 1940-talets Sverige. Jazzmusik, dansbaneliv och swingpjattar beskrivs. Men ungdomarna sätts även in i ett större sammanhang och även andra brännbara frågor tas upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar