måndag 12 maj 2014

Maj i magasinet 12James Baldwin var en amerikansk författare och dramatiker , vars verk kretsade kring rasism, diskriminering och klasskillnader. Gå och förkunna det på bergen (Go tell it on the mountain, 1953)
var hans debutroman och största komersiella framgång. Det är en delvis självbiografisk bok som undersöker den kristna kyrkans roll bland afro-amerikaner. Lite mer subtilt tar den även upp ämnet rasism i USA.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar