fredag 23 maj 2014

Maj i magasinet 23
Antoine Bloyé, av Paul Nizan

Fransmannen Nizan studerade filosofi på universitet, och blev 1924 medlem i franska kommunistpartiet. Han arbetade som litteraturkritiker och reporter inom den kommunistiska pressen fram till andra världskriget, men en bröt med partiet efter den tysk-sovjetiska pakten. Nizen deltog själv i kriget och stupade i slaget vid Dunquerque, 35 år gammal.

Romanen Antoine Bloyé skildrar Frankrike från slutet av 1800-talet fram till 1920-talet. Den handlar om den fattige och begåvade arbetarsonen Antoine Bloyé. Genom stipendier och utbildning kommer han in vid järnvägen och stiger i graderna. Antoine älskar sitt arbete och maskinerna han arbetar med och alla tankar på det han offrat för nå hit, skjuts obevekligen åt sidan. Men tankarna lämnar inte Bloyé ifred och när fallet från makten kommer, står han ensam.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar