fredag 30 maj 2014

Maj i magasinet 30

I bokens förord får man veta att del 1 i denna serie är själva huvudverket och det som Myrdal själv arbetat med. Del 2 och 3 är så pass reviderade och omarbetade att Myrdal tillskriver texternas eventuella värde till redaktörerna Kjell Eriksson, Horst Hart och Benny Hjern. Likväl bygger alla tre delarna på Myrdals bok Asian drama: an inquiry into the poverty of nationens

Denna del 2 gavs ut 1970 och innehåller bland annat avsnitten. Befolkning och resursutveckling, Levnadsnivåer och ojämlikhet och ”Idealplanen” och praktiskt planeringsarbete.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar