tisdag 20 maj 2014

Maj i magasinet 20


Genetik är idag ett i högsta grad aktuellt ämne och har varit det ett tag. Vilket blir uppenbart när jag tittar på insidan av den här boken och ser att den är utgiven 1997. Sjöberg skriver om de kunskaper och möjligheter genetiken inneburit för forskningen om vår egen arts ursprung, spridning och släktskapsförhållanden. Texterna utgår från de vetenskapliga landvinningar som gjorts fram till 1997 (och mycket har hänt sedan dess), men det mesta är ändå fortfarande relevant och intressant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar