lördag 31 maj 2014

Maj i magasinet 31


Denna latinska bok skrevs egentligen på 80-talet före Kristus och det här är den första svenska översättningen, gjord av  Birger Bergh 1994. Till Herennius är klart och koncist skriven, den är lättfattlig och ger snabbt läsaren överblick över den klassiska retoriken.  Den tar upp retorikens alla delar och anses vara en av de viktigaste böckerna om retorik i väst. Därför har den också använts från det att den skrevs, under medeltiden och renässansen och fram till våra dagar där den fortfarande är lika aktuell.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar