fredag 16 maj 2014

Maj i magasinet 16Eduard Mörike var en romantisk 1800talsförfattare. Mozart på resa till prag (Mozart auf der Reise nach Prag,1856) räknas som hans främsta verk och ses som en musikalisk upplevelse återgiven i ord. Den handlar om den store kompositören men är ingen levnadsteckning utan en personlig tolkning av musikerns liv och karaktär.  Boken innehåller även två andra, mindre kända, noveller av Mörike.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar