måndag 19 maj 2014

Maj i magasinet 19


I april i år hölls en internationell FN-konferens om befolkningsfrågor i Stockholm. Det är 20 år sedan förra gången, 1994, då konferensen hölls i Kairo. Det är Kairo konferensen denna antologi handlar om. I 12 olika artiklar tar skribenterna upp själva konferensen och befolkningsfrågor i olika perspektiv. Det handlar bland annat om bistånd och kulturkonfrontation, och om kvinnorörelsen och reproduktiv hälsa. Vad har hänt på 20 år? Har något hänt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar