måndag 26 maj 2014

Maj i magasinet 26


Författaren Peter Nilson studerade bland annat matematik, teoretisk fysik, astronomi och idé- och lärdomshistoria på universitetet och blev så småningom docent i astronomi. Nilson arbetade på Astronomiska observatoriet i Uppsala i tre år innan han blev författare på heltid. Ofta rör sig Nilsons böcker i gränslandet mellan vetenskap och skönlitterör roman. Ett tema som kommer tillbaka gång på gång är människans nyfikenhet inför universum och hur vi med hjälp av myter, vetenskap och dikt utforskar världen vi lever i. 

Avgrundsbok består av flera historier av olika längd, som alla på ett eller annat sätt handlar om människans kunskap, i berättelserna kallad Kunskapernas Bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar