torsdag 15 maj 2014

Maj i magasinet 15Hur många böcker känner ni till om svenska officersmässar? Själv kommer jag inte på någon annan än denna bok, som känns ganska unik i sitt ämnesval. Mässarna placerades- framför allt under 1940-talet- ofta i före detta herrgårdar. Boken visar med ett rikt bildmaterial och informativ text inredning och livet runt dessa officersmässar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar