fredag 18 september 2009

Använda Wikipedia -- när och hur?


Du har förmodligen använt Wikipedia någon gång. Detta webbuppslagsverk skapas av dess användare, genom att vem som helst kan redigera eller skapa nya artiklar. Tanken är att de många läsarna snabbt ska upptäcka eventuella fel och rätta till dem. Fungerar det då? Ja, i de allra flesta fall. En jämförelse med det brittiska uppslagsverket Encyclopedia Britannica (som visserligen har några år på nacken) visade att engelskspråkiga Wikipedia inte stod långt efter i graden av korrekt information. Den engelskspråkiga delen har en många gånger större läsarskara och missarna rättas därför till snabbare. Mitt första tips är därför, att jämföra de svenska artiklarna med de engelska.

Wikipedia uppdateras snabbt och är dessutom utförlig inom vissa områden, som teknik och populärkultur. Där har de traditionella uppslagsverken svårt att stå sig. Osäkerheten när det gäller innehållet gör att Wikipedia lämpar sig bäst när du snabbt vill ta reda på något och sämre som referens i skolarbeten och andra sammanhang där du måste veta säkert. Mitt andra tips är att använda Wikipedia, men i rätt sammanhang.

Artiklar om kontroversiella ämnen kan ändras fram och tillbaka, många gånger om. Mitt sista tips är att ta en titt bakom kulisserna med hjälp av de flikar som finns längst upp på sidorna. Under ”diskussion” hittar du resonemang kring olika versioner och kan skapa dig en bild av fler sidor av frågan, än den som just då syns i artikeln. Under ”historik” hittar du alla dessa ändringar. Kryssa för de versioner som du vill jämföra och klicka på knappen, så kan du läsa texterna sida vid sida.Var inte rädd för att själv gå in och skriva -- säkert har du någon specialkunskap som är värdefull att dela med sig av!

/Sara Britta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar