onsdag 10 april 2013

Från by till samhälle – Valla tätort under 150 år, 1862 – 2012
Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening årsskrift 2013 sammanfattar samhället utveckling under 150 år. Boken är en jubileumsskrift för Valla samhälle 150 år och utgörs av valda avsnitt ur den tidigare Vallaboken samt en redovisning av Vallas affärsliv genom 150 år.

Boken är en innehållsrik redovisning av Vallas historia och affärsliv. En artikel belyser de första entreprenörerna i samhället. En av dessa var ”Hof-fotograf” L C Jensen av dansk härkomst men som flyttade till Valla 1872 och fastigheten Smedsta. På övre våningen i bostaden inrättade han en fotoateljé

I slutet av 1920-talet så bildades Valla Folkets Park förening som kom att betyda mycket för Vallas nöjesliv. Lördagar och söndagar var det dans i parken och till parken kom rikskända orkestrar. På 50-talet tynade dock verksamheten bort och lades ned.

Detta var bara några axplock ur en innehållsrik bok som finns i bibliotekets Sörmlandssamling.
/P-O

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar