fredag 20 juli 2012

En folkbildareStaffan Ulfstrand, professur emeritus, närmar sig 80-årsåldern. Från början var han mest känd som ornitolog och skrev bl.a. texten till de tre delarna som behandlade fåglar i verket Jordens djur (det senast stora verket på svenska om just jordens djur) (1985-90). Han är aktiv än idag och skriver inlägg i t.ex. tidskriften Vår fågelvärld om nya rön och nya böcker i ämnen som ornitologi och ekologi. Hans största insatser är kanske ändå inte som ornitolog utan som folkbildare. Att populärvetenskapligt förklara avancerad forskning så att gemene man begriper har gjorts i verk som Flugsnapparnas vita fläckar (2000) och Gökmaffia och falska orkideer (2002).  Dessa båda rekommenderas varmt och innehåller ett flertal essäer där några av naturens underligheter förklaras. Jag drar klara paralleller till Stephen Jay Gould som också i ett flertal essäer försökte förklara evolution såväl som beteende. Evolutionsläran är ständigt närvarande i Ulfstrands utgivning,  inte minst i Darwins idé (2008). Se där- ett tips om en underhållande naturvetare om tå att läsas och läsas om.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar