fredag 31 augusti 2012

Ett hotat verk


Vi har även vid tidigare tillfällen uppmärksammat Nationalnyckeln och dess volymer här på bloggen. Nu har det kommit en ny del, som denna gånga tar upp myror, getingar och närstående familjer av ordningen steklar. Den volymen håller ,precis som tidigare volymer, hög klass med välgjorda teckningar, bra texter och bra genomgångar av systematik och annat som rör djuren som behandlas. Bokverket är ett världsunikt projekt att ge en helhetsbild av faunan.

Orsaken till att böckerna nu uppmärksammas igen är att verket är nedläggningshotat. Av planerade 60 volymer har ca 15 kommit ut och utgivningstakten har blivit lite långsammare än vad som var meningen. Det här beror bl.a på att man vid efterforskningar hittat flera nya arter som ska beskrivas och dokumenteras. Nu har en regeringen tillsatt en utvärderare som kommit fram till att bokverket kanske borde läggas ned. Det har fått stora delar av miljösverige att "gå i taket". Ett argument är  att lägga ner ett verk som på det här sättet synliggör biologisk mångfald och kan fås för en förehållandevis billig penning vore olyckligt. Med tanke på de  belopp som staten nu ska satsa på forskning och utveckling är  de miljoner som Nationalnyckeln kostar en droppe i havet och går stick i stäv med politiken i övrigt. Det har bildats en nätverk på Facebook för att rädda Nationalnyckeln och protester bl.a i form av namninsamlingar har förekommit. Sista ordet är inte sagt och förhoppningsvis kommer man att få fortsätta åtminstone ett tag till.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar