tisdag 19 april 2011

Påskvecka

Senaste nytt!

Från tinget i Oppunda härad 4/10 1597:

"Erich i Eneby och hans hustru blev båda friade av rätten från anklagelserna om trolldom som hans broder Lasse i Hiulsta och Lasse i Giöttersta riktat mot dem. Lasse i Hiulsta och Lasse i Giöttersta blev hvardera dömda att betala 20 marker för vittnesmålet mot Erichs hustru då det inte gått att bevisa någon trolldoms gerning."

Om denna dom och många andra kan man läsa i Sörmländska härads domböcker från 1500-talet utgivna av Magnus Collmar som finns i Sörmlandssamlingen I kulturhuset Ängeln./Laine

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar