fredag 22 augusti 2014

Motstånd


Motståndsrörelser- små grupperingar som vid känsla av maktlöshet protesterat mot övermakten.  Ibland har dessa grupperingar växt sig stora, segrat och till och med tagit över makten-  ibland har de brutalt slagits ner. Ofta har de använt våld, men ibland har budskapet gått fram ändå.

Hur mycket vet vi egentligen om dessa grupperingar? Björn Kumm- journalist med ett stort intresse för utrikespolitik- har kommit med en bok i ämnet. I Motstånd: de maktlösas kamp går han igenom 1900-talets motståndsrörelser runt om i världen. Den är inte heltäckande & saknas gör bland annat rörelserna på mindre öar som t.ex. Komorerna & Bougainville. Ändå ger den en bra, samlad bild av olika motståndsrörelser, deras mål, metoder, segrar och nederlag.  FARC-gerillan i Colombia hör till de mer kända exemplen medan en liten gruppering i Danmark under 1980-talet får sägas vara ganska bortglömd och Occupy wallstreet är exempel på en modern rörelse som använder sig av sociala medier De skandinaviska motståndsrörelserna under andra världskriget får ett eget kapitel och genomgången kompletteras av en 30-sidig genom gång av motståndets historia.

En översikt som gör att man vill fördjupa sig mer

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar