fredag 15 augusti 2014

Ljusnande framtid
Sista åren har vi matats med larmrapporter om den svenska skolan. Pisa-undersökningen visade på en hel del brister. Kunskapsnivån verkar sjunka och lärarna verkar ägna sig mer åt administration än undervisning m.m. Men kanske är att skylla svårigheter på utbrända lärare och bråkiga elever att förenkla. Jonas Frykman går på djupet i sin bok Ljusnande framtid: skola, social mobilitet och kulturell identitet, [ny upplaga, 2014]. han går in på skolans kulturella identitet och skolan som rituell arena. Han behandlar bus och skadegörelse och tar upp den viktiga sociala bakgrunden. Det är inte fråga om någon svartmålning utan ett försök att förstå problemen. Sista kapitlet belyser dessutom det hoppfulla och de möjligheter som finns för eleverna.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar