fredag 18 april 2014

Svensk politik


Per T Ohlsson är en känd debattör, journalist och författare av flera böcker inom samhällsvetenskapen. han har bl.a. arbetat som chefredaktör för Sydsvenskan och USA-korrespondent. Hans kunskaper i svensk politik är breda och nu har ett gediget arbete kommit över svensk politisk historia. Svensk politik behandlar Sveriges politiska utveckling från 1809 fram till idag. PÅ 600 sidor får vi en grundlig genomgång av ämnet. Boken är indelad i fem delar:

1. Början på en ny tid 1809-1866

Vägen mot demokrati 1866-1921.

Här bildas många av dagens partier, kvinnlig rösträtt införs i slutet av perioden och mycket annat händer

Folkhemmets epok 1921-69

Två världskrig som följs av ett antal goda år.

4 Nya vindar 1969-1995

Politiken ändras och leder fram till...

Ett land i mängden 1995-

Dagens situation.

/Krister


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar