fredag 1 mars 2013

Politiska teckningar


Robert Nyberg är person vars teckningar är välkända för väldigt många, även om de som känner till honom är betydligt färre. De förekommer i flera facktidskrifter, bl.a. kommunalarbetaren, men har även återfunnits i dagstidningar och tidskrifter. Han tar parti för den lilla människan och lägger i sina skämtteckningar oftast in en vass satir mot överheten, EU, missförhållanden i samhället och vården m.m. Vi har några böcker med hans alster. Den senaste, och troligen tjockaste volymen heter Guldfeber och är en praktfull samling som kom förra året.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar