lördag 23 mars 2013

LyrikvännenSveriges stora lyriktidskrift kommer ut med sex nummer om året. Lyrikvännen behandlar både modern och forntida lyrik och kommer ofta med temanummer. Det senaste numret har Greklands-tema och innehåller, förutom lyriken också en intervju med poeten Mette Mostrup och ett par temaartiklar.     Stående inslag är nedslag i samtidslyriken.

Bland senare nummer kan även nämnas teman som tärningskastet, undergång samt fisken i poesin. Allt som allt enmycket mångskiftande ämnessfär och en mycket läsvärd tidskrift.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar