fredag 7 november 2014

Ny bok i klimatfrågan


Det kommer några om året- böckerna som handlar om klimatet . En nyutkommen, bra bok i ämnet är Den brännande frågan (TheBurning question) av Mike Berners-Lee och Duncan Clark.
Vad är då den brännande frågan. Jo, den formuleras så här: Att förbruka hälften av världens olja, kol och gas är ödesdigert. Hur tar vi oss ur beroendet?

Här får vi ta del av olika kurvor. Dessa visar t.ex. på hur utsläppen ökar, ekonomins energiintesitet, reserver av koldioxid i olika länder m.m.  Vi får ta del av förnekelsen hos beslutsfattare och diverse hinder för att minska utsläppen i den utsträckning som är nödvändig. Slutligen presenterar författarna sin egen lösning. Böcker av den här typen har vi fått ett fleratl av sista åren, men det här är en av de mest träffsäkra böckerna. Bägge författarna är forkare, verksamma i Storbritannien. Duncan Clark är även rådgivare på The Guardians miljöredaktion

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar