fredag 14 december 2012

Mörk dag för naturvård (?)


I skrivande stund är inte det slutgiltiga beslutet taget, men mycket tyder på att bokverket Nationalnyckeln läggs ner enligt beslut under dagen. Vad gäller utgivningen har  ungefär en tredje/fjärdedel av de tänkta banden kommit. Men flera andra är på planeringsstadiet och överhuvudtaget har ett enormt jobb gjorts för att samla in fakta, hitta nya arter och ta fram all upptänklig information inom ramen för Svenska artprojektet, information som gemene man fått ta del av. Folkbildningstanken har varit stark i projektet. Miljöintresset och kunskapen om miljön dalar och verket har varit ett sätt att motverka detta. Biologisk mångfald står lågt i kurs hos sveriges regering. Trots att man ganska nyligen aviserat en storsatsning på forskning går detta beslut stick i stäv. Och vad värre är verkar det göras på felaktiga grunder. Den enmansutredning som sett över projektet har uppenbarligen inte varit objektiv utan har velat se en nedläggning redan från början. Protester och sakliga motargument har inte bitit. Man har hävdad att statens kostnader blir för höga på ett bokverk som faktiskt bär sig själv vad gäller utgivningskostnader. Vi får hoppas att det inte blir något beslut om nedläggning utan att det blir möjlighet att i framtiden skriva om nya delar. Men som sagt, i nuläget ser det ut att bli lättare att skriva om Jas-plan.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar