fredag 22 februari 2013

CivilisationGenom årtiderna har ett antal civilisationer kommit och gått. Varje stormaktstid når till sist ett slut och ersätts av något annat. Vill man ha en översikt över historiens samhällen finns ett flertal bra böcker. Nyutkommen är nu den 9e upplagan av A History of world societies, skriven av ett flertal  olika författare. Detta är som sagt en översikt, men en mycket omfattande översikt på nästan 1100 sidor som är lämplig både för egen läsning och som lärobok på t.ex. gymnasiet. Kartor, bilder, utvecklandet av olika redskap, odling m.m. finns här; civilisation för civilisation. Även berömda härskare tas med för en ingående översikt. Boken sträcker sig ända fram till våra dagar och vårt moderna samhälle.

Jared Diamonds bok Undergång: civilisationernas uppgång eller fall (Collapse, 2005)  går istället in på djupet på ett antal samhällen och försöker hitta förklaringarna till varför undergången kom. Den blomstrande kulturen på Påskön föll ihop i takt med att skogarna försvann; Folkmordet i Rwanda förklaras  bl.a. med överbefolkningen och bristen på livsutrymme. Och varför försvann en kultur på Grönland?- svaret finns också här. En mycket läsvärd bok som ser de större sambanden mellan natur, och folk. Boken blir en slags naturlig fortsättning på läroboken ovan.

/Krister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar